Fundations, Societes, that we support, or participate in:

Schools and Univeristies, that worked with us:

 • Katedra Nauk Fizjologicznych Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW Warszawa
 • Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Instytut Technoogii Żywności Pochodzenia Roślinnego - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Poltechnika Poznańska Wydział Technologii Chemicznej Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej
 • Wydział Farmaceutyczny Zakład Chemii Fizycznej - Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Katedra CHemii Analitycznej i Ogólnej - Politechnika Śląska

 We helped the following educational institutions;

 • Szkoła Podstawowa i Samorządowe Przedszkole w Kokaninie
 • Publiczne Przedszkole Samorządowe w Żelazkowie
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Kaliszu
 • Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Russowie
 • Szkoła Podstawowa w Piotrowie
 • Zespół Szkół w Dębem
 • Szkoła Podstawowa w Chełmcach
 • Państwowa Szkoła Muzyczna im. Henryka Melcera w Kaliszu

Others

 • President of the City of Kalisz
 • Starostwo Powiatu Kaliskiego
 • Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Dla Dzieci w Częstochowie
 • Stowarzyszenie Pielęgniarsko-Opiekuńcze "Z ufnością w trzecie tysiąclecie" Częstochowa
 • Polska Pomoc Społeczno-Charytatywna "Patronat" Częstochowa
 • Kaliskie Towarzystwo Kolarskie KTK Kalisz
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Kokaninie
 • Klub Sportowy Calisia
 • Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie
 • Kaliski Klub Górski "Alpamayo"
 • Studencki Klub Górski Uniwersytet Warszawski
 • Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu
 • Urząd Gminy Żelazków
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie
 • Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem
 • Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu koło Owińska
 • Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej
 • Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
 • Polskie Centrum Badań i Certyfikacji w Pile
 • Caritas Archidiecezji Poznańskiej