CERTYIKATY

Oferujemy najwyższą jakość!

Wysoka organizacja pracy, poziom i zakres oferowanych usług, nowoczesne zaplecze technologiczne oraz duża wydajność otwierają nam drogę do współpracy z wieloma wymagającymi kontrahentami. Od lat wdrażamy w naszym zakładzie skomplikowane procedury i standardy, które pozwalają nam zaspakajać oczekiwania najbardziej wymagających Klientów.

Zakład odwiedzają delegacje z różnych stron świata i wszyscy są pozytywnie zaskoczeni klasą sprzętu, organizacją pracy, poziomem produkcji oraz bardzo wysokim stopniem przetwarzalności. Wyroby są przebadane i zatwierdzone zgodnie z przepisami Unii Europejskiej. Posiadamy wdrożone niezbędne systemy bezpieczeństwa żywności, na czele z systemem HACCP, a bazą jest Kodeks Alimentarius.