WSPÓŁPRACA

Nasi partnerzy

Poniżej lista stowarzyszeń, których jesteśmy członkami oraz fundacji, które wspieramy:

 • Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski http://www.klaster.kalisz.pl
 • Polska Izba Zielarsko-Medyczna i Drogeryjna http://www.izbazielarska.org.pl
 • Polska Ekologia – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych http://www.polskaekologia.org
 • Stowarzyszenie Eksporterów Polskich http://www.eksporterzy.org/news.php
 • Fundacja Nowa Nadzieja http://www.nowanadzieja.com.pl
 • Fundacja Bądźmy Razem http://fundacjabadzmyrazem.com
 • Fundacja Polonia Gospodarcza Świata
 • Uczelnie i szkoły

Przeszkola, Szkoły Podstawowe i Gimnazja, które wspieraliśmy lub, z którymi współpracowaliśmy:

 • Szkoła Podstawowa i Samorządowe Przedszkole w Kokaninie
 • Publiczne Przedszkole Samorządowe w Żelazkowie
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Kaliszu
 • Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Russowie
 • Szkoła Podstawowa w Piotrowie
 • Zespół Szkół w Dębem
 • Szkoła Podstawowa w Chełmcach
 • Państwowa Szkoła Muzyczna im. Henryka Melcera w Kaliszu

Poniżej przedstawiamy Uczelnie, z którymi współpracowaliśmy w projektach naukowych:

 • Katedra Nauk Fizjologicznych Wydział Medycyny Weterynaryjnej – SGGW Warszawa
 • Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Instytut Technoogii Żywności Pochodzenia Roślinnego – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wydział Technologii Chemicznej Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej – Poltechnika Poznańska
 • Wydział Farmaceutyczny Zakład Chemii Fizycznej – Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Katedra Chemii Analitycznej i Ogólnej – Politechnika Śląska

Pozostałe instytucje lub organizacje:

 • Prezydent Miasta Kalisza
 • Starostwo Powiatu Kaliskiego
 • Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Dla Dzieci w Częstochowie
 • Stowarzyszenie Pielęgniarsko-Opiekuńcze „Z ufnością w trzecie tysiąclecie” Częstochowa
 • Polska Pomoc Społeczno-Charytatywna „Patronat” Częstochowa
 • Kaliskie Towarzystwo Kolarskie KTK Kalisz
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Kokaninie
 • Klub Sportowy Calisia
 • Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie
 • Kaliski Klub Górski „Alpamayo”
 • Studencki Klub Górski Uniwersytet Warszawski
 • Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu
 • Urząd Gminy Żelazków
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie
 • Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem
 • Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu koło Owińska
 • Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej
 • Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
 • Polskie Centrum Badań i Certyfikacji w Pile
 • Caritas Archidiecezji Poznańskiej