OPINIE NAUKOWE

Współpracujemy przy projektach naukowych!

Firma Elena od początku swego działania przykłada bardzo dużą wagę do współpracy ze światem nauki: uczelniami i ośrodkami laboratoryjnymi, które zajmują się profesjonalnie tematyką produkcji żywności oraz żywienia.

Poniżej przedstawiamy Uczelnie, z którymi współpracowaliśmy w projektach naukowych:

  • Katedra Nauk Fizjologicznych Wydział Medycyny Weterynaryjnej – SGGW Warszawa
  • Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Instytut Technoogii Żywności Pochodzenia Roślinnego – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • Wydział Technologii Chemicznej Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej – Politechnika Poznańska
  • Wydział Farmaceutyczny Zakład Chemii Fizycznej – Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • Katedra Chemii Analitycznej i Ogólnej – Politechnika Śląska