Nasi partnerzy

Poniżej lista stowarzyszeń, których jesteśmy członkami oraz fundacji, które wspieramy:

  • Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski http://www.klaster.kalisz.pl
  • Polska Izba Zielarsko-Medyczna i
  • Drogeryjna http://www.izbazielarska.org.pl
  • Polska Ekologia - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i
  • Producentów Produktów Ekologicznych http://www.polskaekologia.org
  • Stowarzyszenie Eksporterów
  • Polskich http://www.eksporterzy.org/news.php
  • Fundacja Nowa Nadzieja http://www.nowanadzieja.com.pl
  • Fundacja Bądźmy Razem http://fundacjabadzmyrazem.com
  • Fundacja Polonia Gospodarcza Świata
  • Uczelnie i szkoły


Poniżej przedstawiamy Uczelnie, z którymi współpracowaliśmy w projektach naukowych:

  • Katedra Nauk Fizjologicznych Wydział Medycyny Weterynaryjnej - SGGW Warszawa
  • Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Instytut Technoogii Żywności Pochodzenia Roślinnego - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • Wydział Technologii Chemicznej Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej - Poltechnika Poznańska
  • Wydział Farmaceutyczny Zakład Chemii Fizycznej - Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • Katedra CHemii Analitycznej i Ogólnej - Politechnika Śląska

 

Pozostałe instytucje lub organizacje:

 

  • Prezydent Miasta Kalisza
  • Starostwo Powiatu Kaliskiego
  • Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Dla Dzieci w Częstochowie
  • Stowarzyszenie Pielęgniarsko-Opiekuńcze "Z ufnością w trzecie tysiąclecie" Częstochowa
  • Polska Pomoc Społeczno-Charytatywna "Patronat" Częstochowa
  • Kaliskie Towarzystwo Kolarskie KTK Kalisz
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Kokaninie
  • Klub Sportowy Calisia
  • Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie
  • Kaliski Klub Górski "Alpamayo"
  • Studencki Klub Górski Uniwersytet Warszawski
  • Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu
  • Urząd Gminy Żelazków
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie
  • Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem
  • Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu koło Owińska
  • Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej
  • Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
  • Polskie Centrum Badań i Certyfikacji w Pile
  • Caritas Archidiecezji Poznańskiej

Przeszkola, Szkoły Podstawowe i Gimnazja, które wspieraliśmy lub, z którymi współpracowaliśmy:

  • Szkoła Podstawowa i Samorządowe Przedszkole w Kokaninie
  • Publiczne Przedszkole Samorządowe w Żelazkowie
  • Szkoła Podstawowa nr 1 w Kaliszu
  • Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Russowie
  • Szkoła Podstawowa w Piotrowie
  • Zespół Szkół w Dębem
  • Szkoła Podstawowa w Chełmcach
  • Państwowa Szkoła Muzyczna im. Henryka Melcera w Kaliszu