COOPERATION

Our Partners

A list of associations we participate in and foundations we support:

 • Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski http://www.klaster.kalisz.pl
 • Polska Izba Zielarsko-Medyczna i Drogeryjna http://www.izbazielarska.org.pl
 • Polska Ekologia – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych http://www.polskaekologia.org
 • Stowarzyszenie Eksporterów Polskich http://www.eksporterzy.org/news.php
 • Fundacja Nowa Nadzieja http://www.nowanadzieja.com.pl
 • Fundacja Bądźmy Razem http://fundacjabadzmyrazem.com
 • Fundacja Polonia Gospodarcza Świata
 • Universities and schools:

Schools, Primary Schools and Grammar Schools that we have supported or with which we have collaborated:

 • Szkoła Podstawowa i Samorządowe Przedszkole w Kokaninie
 • Publiczne Przedszkole Samorządowe w Żelazkowie
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Kaliszu
 • Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Russowie
 • Szkoła Podstawowa w Piotrowie
 • Zespół Szkół w Dębem
 • Szkoła Podstawowa w Chełmcach
 • Państwowa Szkoła Muzyczna im. Henryka Melcera w Kaliszu

We present you a list of universities we cooperated with in scientific projects:

 • Katedra Nauk Fizjologicznych Wydział Medycyny Weterynaryjnej – SGGW Warszawa (Department of Physiological Sciences, Institute of Veterinary Medicine – Warsaw Uniwersity of Life Sciences, Warsaw)
 • Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Instytut Technoogii Żywności Pochodzenia Roślinnego – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (Faculty of Food Science and Nutrition, Department of Food Technology of Plant Origin – Poznań University of Life Sciences)
 • Wydział Technologii Chemicznej Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej – Poltechnika Poznańska (Faculty of Chemical Technology, Institute of Chemical Technology and Engineering, Poznań University of Technology)
 • Wydział Farmaceutyczny Zakład Chemii Fizycznej – Warszawski Uniwersytet Medyczny (Pharmacy Division, Department of Physical Chemistry, Medical University of Warsaw)
 • Katedra Chemii Analitycznej i Ogólnej – Politechnika Śląska (Department of Analytical and General Chemistry, Silesian University of Technology)

Other institutions and organizations:

 • President of the City of Kalisz
 • Starostwo Powiatu Kaliskiego
 • Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Dla Dzieci w Częstochowie
 • Stowarzyszenie Pielęgniarsko-Opiekuńcze “Z ufnością w trzecie tysiąclecie” Częstochowa
 • Polska Pomoc Społeczno-Charytatywna “Patronat” Częstochowa
 • Kaliskie Towarzystwo Kolarskie KTK Kalisz
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Kokaninie
 • Klub Sportowy Calisia
 • Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie
 • Kaliski Klub Górski “Alpamayo”
 • Studencki Klub Górski Uniwersytet Warszawski
 • Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu
 • Urząd Gminy Żelazków
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie
 • Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem
 • Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu koło Owińska
 • Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej
 • Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
 • Polskie Centrum Badań i Certyfikacji w Pile
 • Caritas Archidiecezji Poznańskiej