O Elenie

O chorobie Stilla oraz zdrowych przekąskach.

Wywiad dla telewizji WTK