O Elenie

XX Jubileuszowy Kongres Eksporterów Polskich

XX Jubileuszowy Kongres Eksporterów Polskich

XX Jubileuszowy Kongres Eksporterów Polskich poświęcony był strategii ekspansji polskiego eksportu na unijne i poza unijne rynki zagraniczne uwzględniając aktualną sytuację ekonomiczno-finansową i gospodarczą polskich firm oraz ich potencjał eksportowy. W wydarzeniu tym uczestniczyła również nasza firma.

Podczas XX Jubileuszowego Kongresu Eksporterów Polskich zostały wręczone grupie eksporterów Medale Honorowe „Zasłużony dla Eksportu”, nagrody resortu rolnictwa oraz listy gratulacyjne Stowarzyszenia Eksporterów Polskich dla Laureatów Konkursu „Wybitny Eksporter Roku 2023”. Nagrody i wyróżnienia wręczali Minister Rolnictwa Czesław Siekierski i Prezes Izby Polska Azja Janusz Piechociński.